UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Databáza ProQuest 5000 International


Pedagógovia, vedecko-výskumní pracovníci, odborní zamestnanci a študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach majú vďaka iniciatíve Univerzitnej knižnice UPJŠ a ústretovosti Vedenia UPJŠ možnosť pracovať s multiodborovou plnotextovou databázou ProQuest 5000 International (http://library.upjs.sk).

Ucelená online kolekcia databáz ProQuest 5000 International obsahuje množstvo bibliografických záznamov z periodík, pokrýva humanitné a spoločenské odbory, obchod, medicínu, aplikované prírodné vedy, výpočtovú a telekomunikačnú techniku. Databáza je denne aktualizovaná a prístup k nej je kontrolovaný cez IP adresy počítačov univerzitnej siete.

Posledná aktualizácia: 27.08.2008