UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prvá etapa projektu VoIP-IP telefónie na UPJŠ v Košiciach


V týchto dňoch Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach začalo skúšobnú prevádzku I. etapy projektu VoIP - IP telefónie na UPJŠ, výsledkom ktorej je prepojenie telefónnych ústrední a ich klapiek na rektoráte UPJŠ, dekanáte Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty s dátovou univerzitnou sieťou SAUNET. Súčasťou projektu je inštalácia 10 IP telefónov a desiatky softfónov. Momentálne je na Call manageri registrovaných 308 účastníkov, ktorí medzi sebou telefonujú bezplatne.

Analýza realizácie projektu VoIP - IP telefónie na UPJŠ

Viac ...

Posledná aktualizácia: 27.08.2008