UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Skúšobná prevádzka nového celouniverzitného poštového servera


Dňa 20.9.2005 Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ začalo skúšobnú prevádzku nového celouniverzitného poštového servera  kosice.upjs.sk.
 
Každému členovi akademickej obce je pridelená e-mail adresa v jednotnom formáte:
 

meno.priezvisko@upjs.sk

pre zamestnancov UPJŠ

meno.priezvisko@student.upjs.sk

pre študentov UPJŠ
 
Administratívna správa nových e-mailových schránok je v právomoci správcov lokálnych sietí fakúlt.

V záujme každého člena akademickej obce je pravidelne pracovať s univerzitnou e-mail adresou alebo si ju presmerovať na tú, s ktorou pracuje.

Posledná aktualizácia: 27.08.2008