UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na predkladanie projektov v rámci slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce – druhý polrok 2005


Výzva na predkladanie projektov v rámci
slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce – druhý polrok 2005
 
Úrad vlády Slovenskej republiky ako národný koordinátor zahraničnej pomoci vyhlasuje ďalšiu výzvu na predkladanie projektov v programoch slovensko-holandskej bilaterálnej spolupráce PSO (Pre) Accession Short Programme (PPA Short) – zameranie na posilnenie acquis v oblasti vnútroného trhu a životného prostredia) a Matra Flex – podpora v oblasti financií, zdravotníctva, sociálnych vecí a zamestnanosti, životného prostredia, vzdelania a kultúry, zahraničnej a bezpečnostnej politiky, spravodlivosti a vnútra a kodanských kritérií.
 
Charakteristiku a podrobné podmienky na predkladanie projektových návrhov nájdete na stránke www.vlada.gov.sk/phare/bilateralna_spolupraca.html
 
 
V prípade záujmu o účasť na programoch predložte návrhy projektov
 
v termíne do 20. novembra 2005
 
Sekcii európskej integrácie Ministerstva školstva SR
Posledná aktualizácia: 27.08.2008