UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podanie návrhov mobilitných projektov na rok 2005

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru
programu Leonardo da Vinci v Slovenskej republike
Národná agentúra programu Leonardo da Vinci

vyhlasuje

pre všetky typy mobilitných projektov

tretie kolo

Výzvy na podanie návrhov mobilitných projektov na rok 2005.

 

Uzávierka bude 11. novembra 2005.


Kontakt: t. č.: 02/654 28 911, e-mail: leonardo@saaic.sk 


Viac...  

Posledná aktualizácia: 12.05.2011