UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie projektov - VVGS

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
 
v y h l a s u j e
 
výzvu na podávanie projektov
 
v súvislosti s rozhodnutím č. 5/2004 zo dňa 15. 3. 2004
 
 
Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov
a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS)
 
Termín uzávierky prihlášok je 14. október 2005 do 16.00 hod.
 
 
Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie úspešných projektov bude 600 000,- Sk.
 
 
 
Ďalšie informácie nájdete: -  rozhodnutie rektora č.5/2004 zo dňa 15. 3. 2004
  -  projekty VVGS
 
Posledná aktualizácia: 12.05.2011