UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zasadnutie Kolégia rektora UPJŠ


Dňa 7. februára 2005 sa uskutočnilo zasadnutie členov Kolégia rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorom  sa zúčastnili aj zástupcovia vedení Právnickej fakulty a Fakulty verejnej správy.

V rámci programu dekanka Právnickej fakulty UPJŠ a dekan Fakulty verejnej správy predložili správu o súčasnom stave, problémoch a zámeroch oboch fakúlt. Správu o činnosti, stave a problémoch Univerzitnej knižnice predniesla riaditeľka UK UPJŠ. Posledným bodom programu bola správa o edičných plánoch UPJŠ na rok 2005, ktorú predložil prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie UPJŠ.

Ďalšie zasadnutie Kolégia rektora UPJŠ sa uskutoční dňa 7. marca 2005 o 13.00 hod. v malej zasadačke rektorátu UPJŠ v Košiciach.
Posledná aktualizácia: 27.08.2008