UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie žiadostí o podporu úloh výskumu a vývoja za rok 2005 v rezorte zdravotníctva


Výzva na podávanie žiadostí o podporu úloh výskumu a vývoja
za rok 2005 v rezorte zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vypísalo výzvu na podávanie žiadostí o podporu úloh výskumu a vývoja za rok 2005. Projekty zamerané na riešenie "zdravotníckych problémov Slovenska" je potrebné podať na tlačivách APVT do 15. marca 2005.

Vedúcimi riešiteľských kolektívov musia byť pracovníci rezortu zdravotníctva, resp. školstva so zdravotníckym úväzkom.

Viac ...

Posledná aktualizácia: 27.08.2008