UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Scopus je jednou z najväčších abstraktných, citačných a referenčných databáz


Začiatkom októbra 2005 sa Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach stala členom slovenského konzorcia Scopus 2005-2007. Uzatvorením zmluvy s vydavateľstvom Elsevier Science, ktoré je prevádzkovateľom databázy Scopus, sa úspešne zavŕšila niekoľkomesačná snaha Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach o získanie prístupu k tomuto kvalitnému zdroju. Po aktívnych rokovaniach Univerzitnej knižnice získala UPJŠ pre svojich pracovníkov a študentov ďalší elektronický informačný zdroj.     

 

URL: www.scopus.com

Scopus je jednou z najväčších abstraktných, citačných a referenčných databáz.

Databáza je zameraná na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, psychológiu, ekonomiku, poľnohospodárstvo a vedy o životnom prostredí.

Umožňuje celosvetový prehľad abstraktov, článkov, patentov, konferencií, odborných web stránok. Obsahuje tiež citačné ohlasy článkov a citované články = referencie s možnosťou vstúpiť linkom do ich jednotlivých abstraktov.
Databáza Scopus obsahuje abstrakty a informácie z
14 000 odborných revidovaných periodík od 4 000 vydavateľov
180 000 000 odborných, selektovaných web stránok
4 patentových databáz (USA, Európa, Japan, svetová).
 
Scopus sa líši od ostatných podobných databáz (napr. Web of Science) zameraním na európsku vedeckú produkciu. Databáza je denne aktualizovaná.
Viac informácií o Scopuse nájdete na Scopus Info Site – www.info.scopus.com.

Prístup je kontrolovaný cez IP adresy, v prípade potreby kontaktujte správcu.

Na základe podmienok licenčnej zmluvy môžete využívať elektronický informačný zdroj Scopus výlučne na osobné študijné a výskumné účely. Hromadné sťahovanie dát je prísne zakázané. Taktiež  je zakázané distribuovať či predávať materiály a dáta získané z tohoto informačného zdroja. Porušenie týchto licenčných podmienok môže viesť ku zablokovaniu prístupu k zdroju pre celú UPJŠ!

Posledná aktualizácia: 12.05.2011