UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stretnutie členov vedenia UPJŠ s veľvyslancom USA


Dňa 28. septembra 2006 sa stretli členovia vedenia UPJŠ, prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. a prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. s veľvyslancom USA v SR Rodolphom M. Vallee a zamestnancom americkej ambasády Edwardom Kempom spolu so zástupcami vedení Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach na pracovnom obede. Prediskutovali možnosti medziuniverzitnej spolupráce medzi našimi a americkými univerzitami a súkromným sektorom. Návšteva nadväzovala na minulotýždňové stretnutie členov vedenia UPJŠ, prof. RNDr. Evy Čellárovej, CSc., prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. a prof. MUDr. Igora Šullu, DrSc. s dr. Ronaldom Aquom z texaskeho vzdelávacieho konzorcia a s p. Edwardom Kempom, ktoré sa konalo 22. septembra 2006.

Posledná aktualizácia: 26.08.2008