UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akademické dni UPJŠ v Košiciach


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach každoročne pripravuje pre akademickú obec Akademické dni UPJŠ v Košiciach. V dňoch od 13.11.2007 do 19.12.2007 prebieha ich jesenná časť. Súčasťou Akademických dní sú akademické, kultúrne a športové podujatia

klik   

 

   Športové akcie vysokoškolákov „O majstra UPJŠ“ v rámci jesennej časti Akademických dní organizuje Ústav telesnej výchovy UPJŠ v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAUŠ).
Viac informácií: Akademické dni športu 2007

            

Posledná aktualizácia: 12.05.2011