UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inaugurácia rektora UPJŠ


Dňa 8. októbra 2007 sa v priestoroch Domu umenia v Košiciach uskutočnilo slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ pri príležitosti inaugurácie rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.    

Účasť na slávnostnom podujatí prijali v zastúpení ministra školstva SR prof. F. Schlosser, predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Z. Trebuľa, primátor mesta Košice Ing. F. Knapík, rektori a dekani slovenských univerzít, dekani UPJŠ, bývalí rektori UPJŠ, Jeho Excelencia Mons. A. Tkáč, Jeho Excelencia vladyka Milan, predseda Akademického senátu UPJŠ, členovia Akademických senátov UPJŠ, členovia Vedeckých rád UPJŠ, členovia Správnej rady UPJŠ a ďalší významní predstavitelia priemyslu, kultúrnych ustanovizní, spoločenského a verejného sektora, ako aj zamestnanci a študenti našej univerzity.

Po slávnostnom rektorskom sľube Jeho Magnificencia prof. L. Mirossay predstavil novovymenovaných prorektorov UPJŠ a odovzdal im insígnie. Prorektorom pre vysokoškolské vzdelávanie je doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc., prorektorom pre zahraničné vzťahy a legislatívu je prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prorektorom pre rozvoj a informačné technológie je doc. RNDr. Ján Imrich, CSc., prorektorom pre vedu a výskum je prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. a prorektorom pre vonkajšie vzťahy je prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc..

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011