UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Rektoráte UPJŠ v Košiciach


Dňa 27. septembra 2007 prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu UPJŠ prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. prijal na pôde Rektorátu UPJŠ Jeho Excelenciu veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku.

Veľvyslanec Michael Roberts uskutočnil po prvý krát návštevu na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho priateľské prijatie sa uskutočnilo pod záštitou prorektora prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc.

Prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu UPJŠ informoval pána veľvyslanca o poslaní a štruktúre našej Univerzity, strategických zámeroch Univerzity a jej úspechoch hlavne v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Veľvyslanec Spojeného kráľovstva sa živo zaujímal o možnostiach štúdia na našej Univerzite, o možnostiach spolupráce v oblasti medzinárodných vzťahov, ako aj o možnostiach participácie vzdelávacích inštitúcií Británie a Slovenska v programoch Európskej únie.   


Fotografie z návštevy veľvyslanca Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska na pôde Rektorátu UPJŠ v Košiciach:


Posledná aktualizácia: 18.03.2009