UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Novozvolení členovia Študentskej internátnej rady na UPJŠ


V súlade s Volebným poriadkom pre voľby do Študentskej internátnej rady na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len ŠIR) boli dňa 3. mája 2007 za členov ŠIR na UPJŠ zvolení:

 

Peregrinová Dominika  (3.5.2007)
dominika.peregrinova@student.upjs.sk
Evin Daniel
daniel.evin@student.upjs.sk

Lekárska fakulta UPJŠ

Markulík Stanislav  (3.5.2007)    
stanislav.markulik@student.upjs.sk
Salaková Nataša
natasa.salakova@student.upjs.sk

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Majerník Miroslav  (3.5.2007)     
miroslav.majernik@student.upjs.sk

Právnická fakulta UPJŠ
Kochanová Katarína
katarina.kochanova@student.upjs.sk
Fakulta verejnej správy
Jarabica Martin  (3.5.2007)     
martin.jarabica@student.upjs.sk
Právnická fakulta UPJŠ

  

Posledná aktualizácia: 26.08.2008