UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Novozvolení prorektori UPJŠ v Košiciach


Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade s § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil dňa 23. augusta 2007 návrh rektora UPJŠ na vymenovanie prorektorov:

 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc. prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. prorektor pre rozvoj a informačné technológie

 

Posledná aktualizácia: 05.12.2012