UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nový rektor UPJŠ v Košiciach


    Na základe výsledkov volieb kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 17. mája 2007 a v súlade s čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky pána prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. za rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od 1. augusta 2007.

    

Posledná aktualizácia: 26.08.2008