UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam o voľbách do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach


    Oznam členom Akademickej obce UPJŠ

 Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

    vyhlasuje voľby do AS UPJŠ

na nové funkčné obdobie rokov 2007 – 2011 na fakultách UPJŠ
a výskumných a pedagogických univerzitných pracoviskách
na dni od 26.2.2007 do 2.3.2007.

    

Posledná aktualizácia: 26.08.2008