UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam pre študentov doktorandského štúdia na UPJŠ v Košiciach

V súlade s Prikazom rektora č.7/2005 sú všetci študenti doktorandského štúdia povinní používať štandardnú emailovú schránku univerzity (meno.priezvisko@upjs.sk). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obracajte na správcov siete na fakultách (napr. LF - RNDr. Krivoš atd.).        

Posledná aktualizácia: 29.01.2009