UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam o predĺžení dátumu ukončenia výzvy VV 2007


Vážení predkladatelia projektov vo výzve VV 2007,

z dôvodu technických problémov v súvislosti s preťažením on-line systému na podávanie projektov a jeho nefunkčnosti v dňoch 11.7. a 12.7.2007, APVV vydáva rozhodnutie o predĺžení dátumu ukončenia výzvy VV 2007.

Nový termín ukončenia výzvy je stanovený na piatok, 20. 7. 2007.

Žiadosti je potrebné predložiť elektronicky výhradne prostredníctvom on-line informačného systému agentúry. On-line systém sa uzatvorí dňa 20. 7. 2007 o 12:00 h. Zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručí žiadateľ do stanoveného termínu (20. 7. 2007) do 16:00 h do agentúry alebo odošle poštou s dátumom odoslania najneskôr 20. 7. 2007 na adresu agentúry (Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava).

Za vzniknuté komplikácie sa agentúra ospravedlňuje.
       

Posledná aktualizácia: 12.05.2011