UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pridelenie ubytovacích miest študentom UPJŠ v ubytovni KOSMALT


  V súlade s podmienkami rámcovej zmluvy o ubytovaní poskytuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ubytovanie pre študentov Univerzity v ubytovni KOSMALT na Kysuckej ul. 16 v Košiciach.

Zoznam študentov, ktorým bolo poskytnuté ubytovanie v ubytovacom zariadení KOSMALT v akademickom roku 2007/2008, získate kliknutím: tu 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011