UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Príjem podkladov publikačnej činnosti za rok 2006 pre rozpis dotácií 2007


V súvislosti s prípravou rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2007 je potrebné zosumarizovať podklady publikačnej činnosti  za rok 2006 a odovzdať ich na  Ministerstvo školstva SR najneskôr do 12. januára 2007. Garantom úlohy na UPJŠ  je Univerzitná knižnica (UK) UPJŠ.
 
Všetky podklady, ktoré boli do UK doručené, sú spracované alebo sú v procese spracovania. Každý autor si môže skontrolovať svoju publikačnú činnosť, registrovanú v databáze EPC k 18.12.2006 cez výstupy EPC  (http://library.upjs.sk). 
 
UK bude preberať podklady na EPC od autorov  do 21.12.2006 do 12:00 hod.  Prosíme autorov, aby doručili  pracovníkom, zodpovedným za EPC v UK  všetky podklady v súlade s organizačnou smernicou najmä v kategóriách podľa metodiky rozpisu MŠ SR. Prednostne budú spracované publikácie, nie ohlasy!
 
UK si dovoľuje upozorniť  autorov, že nakoľko ide o  terminovanú úlohu so značným objemom prác, podklady na EPC doručené po termíne 21.12.2006 nebudú môcť byť zahrnuté do výstupu spracovaného pre potrebu prípravy rozpisu dotácii pre Ministerstvo školstva SR.
 

Mgr. Daniela Džuganová


riaditeľka UK UPJŠ

Posledná aktualizácia: 26.08.2008