UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor prijal návštevu z Rumunska


Dňa 24. apríla 2007 prijal rektor UPJŠ Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. zástupcov Fakulty verejnej správy z Bukurešti.

V dopoludňajších hodinách sa na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie rektora UPJŠ s prof. Dr. Lucicou Matei, dekankou Fakulty verejnej správy v Bukurešti, prof. Dr. Emilom Balanom, prodekanom Fakulty verejnej správy v Bukurešti, Dianou Camelia Ianku, odbornou asistentkou Fakulty verejnej správy v Bukurešti a PhDr. Danielom Klimovským z Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Účastníci pracovného rokovania sa informovali o postavení a poslaní oboch inštitúcií, ako aj o možnostiach spolupráce v rámci programov Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci a Jean Monet.

prof. Dr. Emil Balan, prof. Dr. Lucica Matei,
Diana Camelia Ianku

Vľavo: predstavitelia Fakulty verejnej správy
Vpravo:
Prof.h.c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

                    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011