UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Schválenie návrhu rektora UPJŠ na zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach


Vážení členovia akademickej obce Alma mater, ale i vážení a milí priaznivci našej Univerzity!

Mám pre Vás skvelú správu, ktorá ma napĺňa dojatím a nesmiernou radosťou. Po dlhej a náročnej, takmer dvojročnej príprave, ktorá začala zriadením Ústavu filologických a sociálnych vied UPJŠ a akreditáciou viac než tridsiatich študijných programov z jednoodborovej Filozofie, Psychológie, Anglistiky a amerikanistiky, Nemeckého jazyka, Slovenského jazyka atď., ale aj ich rôznych kombinácií s prírodovednými disciplínami, sa naše sny stali skutočnosťou. Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2006, po tom, čo Akreditačná komisia vlády SR prijala pozitívne stanovisko, schválila návrh rektora UPJŠ na zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach ku dňu 1. januára 2007. Ide o dejinný medzník v novodobej histórii Alma mater. Pre tých, ktorí sú na našej Univerzite nie dlhú dobu pripomeniem, že 1. januára 2007 uplynie presne desať rokov odo dňa, keď sa naša Univerzita rozdelila a jej vtedajšia Filozofická fakulta ostala v lone práve novo vzniknutej Prešovskej univerzity. Kvôli správnosti údajov uverejňovaných v historických letopisoch však treba uviesť, že po zániku Universitas Cassoviensis vôbec ide o prvú Filozofickú fakultu so sídlom v Košiciach, pretože prešovská Filozofická fakulta mala aj pred desiatimi rokmi svoje sídlo v Prešove. Jedno decénium chýbala našej Alma mater filozofická fakulta, ktorá už tradične poskytuje každej univerzite toľko žiadaný punc klasickosti. Priznajme si v tejto chvíli, že po spomínanú dobu bol klasický rozmer našej Univerzity istým spôsobom narušený, a to aj napriek tomu, že Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola vždy všeobecne považovaná za druhú najstaršiu klasickú univerzitu na Slovensku.

Vážení a milí priatelia, kolegyne a kolegovia, verím, že aj Vy túto správu považujete za jeden z najkrajších darčekov pri príležitosti blížiacich sa Vianočných a Novoročných sviatkov. Pre mňa osobne je to ten najkrajší darček, pretože som sa opäť presvedčil, že za dobrú vec sa oplatí bojovať.


Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

Posledná aktualizácia: 26.08.2008