UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slovensko-americké fórum vysokoškolského vzdelávania


Dňa 6. júna sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave konalo slovensko-americké fórum zamerané na oblasť vysokoškolského vzdelávania za aktívnej účasti reprezentantov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, prof. RNDr. Evy Čellárovej, CSc., prof. RNDr. Alexandra Fehera, DrSc. a prof. MUDr. Igora Šullu, DrSc. Fórum otvorili podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister školstva Ján Mikolaj a veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Rodolphe M. Vallee. Fórum bolo venované problematike kvality vzdelávania a vedeckého výskumu, úlohe súkromného sektora a príprave študentov na budúcu profesiu. Za UPJŠ vystúpila s prezentáciou prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. Okrem UPJŠ za slovenskú stranu aktívne vystúpili reprezentanti TU v  Košiciach, EU v Bratislave, KU v Ružomberku, UMB v Banskej Bystrici, UKF v Nitre, STU v Bratislave, VŠVU v Bratislave, ako aj reprezentanti súkromného a verejného sektora. Za americkú stranu sa stretnutia zúčastnili reprezentanti univerzít v Texase, Delaware, Pittsburgu, Severnej Karolíne a vo Washingtone, ktorí prezentovali možnosti spolupráce so slovenskými univerzitami a svoje skúsenosti z podpory výskumu a inovácií a komercionalizácie technológií.

 

Prezentácia prof. RNDr. Evy Čellárovej, CSc.
 (ppt.verzia v angl. jazyku)

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011