UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2007


 

klik

Sprievodné akcie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007 organizované UPJŠ v Košiciach

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný každoročne (prvý ročník sa uskutočnil v roku 2004) v nadväznosti na Európsky týždeň vedy a techniky, ktorý každoročne vyhlasuje Európska komisia a uskutočňuje sa vo všetkých členských krajinách EÚ.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je:

  • informovať verejnosť o význame a úlohách vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti,
  • presvedčiť verejnosť o význame vedy a techniky, nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré prinášajú hospodársky a spoločenský pokrok a pomáhajú riešiť globálne výzvy a problémy, ktorým Slovensko bude čeliť v 21. storočí,
  • zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch vedy a techniky,
  • zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium vedecko-technických disciplín.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva SR v spolupráci s partnermi, ktorí sú významnými predstaviteľmi akademickej sféry, podnikateľského a bankového sektora a mediálnymi partnermi.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2007 sa bude konať v dňoch 12. – 18. novembra 2007. Jeho hlavnou témou sú perspektívy vedy a techniky na Slovensku do roku 2015. 

                                                                            

Posledná aktualizácia: 12.05.2011