UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestného titulu „Doctor honoris causa“ a odovzdanie „Zlatej medaily UPJŠ“


Dňa 7. decembra 2007 sa v Historickej aule Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach pri príležitosti udelenia čestného titulu „Doctor honoris causa“ a udelenia „Zlatej medaily“.

Na návrh Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa Vedecká rada UPJŠ rozhodla udeliť na základe článku 5 Štatútu UPJŠ čestný vedecký titul „DOCTOR HONORIS CAUSA“ prof. Harveyovi B. Newmanovi z odboru Fyzika.

 

Na návrh Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sa Vedecká rada UPJŠ rozhodla udeliť na základe článku 5 Štatútu UPJŠ „ZLATÚ MEDAILU“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ Ing. Philippovi D. Galvezovi za zásluhy o vybudovanie unikátnej videokonferenčnej siete v prostredí SANET na Slovensku, čím veľkou mierou prispel k založeniu Laboratória transferu technológií na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

 

Účasť na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ prijali rektor UPJŠ, prorektori UPJŠ, predseda Akademického senátu UPJŠ, dekani fakúlt UPJŠ, bývalí rektori UPJŠ, rektori a prorektori slovenských univerzít, členovia Akademického senátu UPJŠ, Správnej rady UPJŠ, členovia Vedeckých rád fakúlt UPJŠ, ako aj ďalší profesori, docenti a zamestnanci našej Univerzity. K výnimočnosti slávnostnej chvíle prispelo vystúpenie Dua Pro Musica, ktorí predniesli Slávnostné drobnosti romantických majstrov.

            

Posledná aktualizácia: 12.05.2011