UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Universitas Cassoviensis


V dňoch 26. – 27. februára 2007 sa pod záštitou univerzít a fakúlt so sídlom v Košiciach uskutočnili akademické slávnosti pri príležitosti 350. výročia založenia prvej Košickej univerzity. Akademické slávnosti boli zahájené v pondelok ráno svätou omšou v bývalom Univerzitnom kostole na Hlavnej 67 v Košiciach, ktorú celebroval Jeho Excelencia arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. 
    Program slávností pokračoval v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach spoločným slávnostným zasadnutím vedeckých rád UPJŠ v Košiciach, Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Účasť na zasadnutí prijali minister školstva SR J. Mikolaj, podpredseda vlády SR D. Čaplovič, primátor mesta Košice F. Knapík, rektor UPJŠ prof. V. Babčák, rektor Technickej univerzity prof. J. Sinay, rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva prof. E. Pilipčinec, rektor Katolíckej  univerzity B. Banáry, rektor Ekonomickej univerzity prof. R. Sivák, rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva prof. M. Mesároš, arcibiskup A. Tkáč, arcibiskup Ján, predseda konferencie biskupov F. Tondra, primátor mesta Rožňava V. Laciak, predstavitelia Ekumenického spoločenstva cirkví v Košiciach, vedenia fakúlt a univerzít, členovia vedeckých rád univerzít a fakúlt a ďalší vzácni hostia.
    Po úvodnom referáte doc. M. Bodnárovej vystúpil so slávnostným prejavom minister školstva SR J. Mikolaj. V príhovoroch pokračovali podpredseda vlády SR D. Čaplovič a prítomní rektori univerzít. Súčasťou slávnostného zasadnutia bola inaugurácia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bola zriadená k 1.1.2007 a je prvou Filozofickou fakultou na území mesta Košice od čias Universitas Casssoviensis.  
    Slávnostné chvíle spoločného zasadnutia umocnilo vystúpenie speváckeho zboru Collegium Technicum, ktorý dirigoval K. Petróci za klavírneho sprievodu A. Ličkovej.
    Slávnostné podujatie pokračovalo otvorením výstavy v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice UPJŠ na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Výstava „Alma Universitas Cassoviensis 350. výročie založenia Košickej univerzity“ bude prístupná v dňoch 26.2. – 9.3.2007 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.  Prvý deň akademických slávnosti zakončil koncert Štátnej filharmónie Košice, venovaný 350. výročiu založenia Universitas Cassoviensis
     V utorok 27.02.2007 sa v Aule Teologickej fakulty uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod záštitou Teologickej fakulty v Košiciach, UPJŠ v Košiciach a Dejepisného spolku v Košiciach.
    


TLAČOVÉ INFORMÁCIE:


 

J. Mikolaj
minister školstva SR

D. Čaplovič
podpredseda
vlády SR

prof. V. Babčák
rektor UPJŠ
v Košiciach

prof. J. Sinay
rektor Technickej
univerzity v Košiciach

F. Knapík
primátor
mesta Košice

prof. B. Banáry
rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku

prof. R. Sivák
rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave

prof. E. Pilipčinec
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach

prof. M. Mesároš
rektor Vysokej školy
bezpečnostného
manažérstva
v Košiciach

Inaugurácia
Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach

prof. J. Gbúr
poverený funkciou dekana Filozofickej fakulty UPJŠ

Collegium Technicum

 

 

 

Slávnostné kolégium

Členovia
vedení fakúlt
a univerzít

 
Posledná aktualizácia: 12.05.2011