UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Verejná výzva na predkladanie projektov výskumu a vývoja - VV 2007


Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 Zákona 172/2005 Z.z.
Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2007, dátum ukončenia výzvy je 16. 7. 2007.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

  • Úplné znenie výzvy [pdf]
  • Príloha A: Metodický pokyn [pdf]
  • Príloha B: Hodnotiace kritériá [pdf]

E-Vecný zámer projektu - záväzná osnova:

  • pre projekty základného výskumu:
  • pre projekty aplikovaného výskumu a vývoja:

Vzory prázdnych formulárov:

  • pre základný výskum [pdf]  [NEVYPĹŇAŤ !!!]
  • pre aplikovaný výskum a vývoj [pdf]  [NEVYPĹŇAŤ !!!]

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Momentálne je služba elektronického podávania projektov pre výzvu VV 2007 dočasne odstavená z dôvodu údržby systému.

            

Posledná aktualizácia: 26.08.2008