UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Voľby do Študentskej internátnej rady 2007


          Na základe volebného poriadku pre voľby do Študentskej internátnej rady (ŠIR) vyhlasuje Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

voľby do ŠIR

, ktoré sa uskutočnia dňa

 
3. mája 2007, v čase od 12:00 do 18:00 hod.
v ŠDaJ na Medickej 6 v miestnosti ŠIR - 41B.
 
          Oprávnený volič hlasuje osobne, preukáže sa ubytovacím preukazom, preukazom študenta – ISIC alebo vysokoškolským indexom. Na hlasovacom lístku krúžkuje číslo kandidáta, ktorého volí do ŠIR.
 
 Za FVS, LF, PF sa volí jeden kandidát, za PrávF sa volia dvaja kandidáti.
 
Abecedný zoznam kandidátov do ŠIR podľa jednotlivých fakúlt:
 
FVS:   1. Cvengroš Jozef, 23 rokov, 2. roč., denná forma štúdia na FVS
          2. Garčár František, 19 rokov, 2. roč., denná forma štúdia na FVS
          3. Kilian Ladislav, 21 rokov, 2. roč., denná forma štúdia na FVS
          4. Novák Tomáš, 21 rokov, 2. roč., denná forma štúdia na FVS.
 
LF:  1. Peregrinová Dominika, 20 rokov, 2. roč., denná forma štúdia na LF
 
PrávF:  1. Jarabica Martin, 22 rokov, 3. roč., denná forma štúdia na PrávF
             2. Majerník Miroslav, 21 rokov, 2. roč., denná forma štúdia na PrávF
             3. Mojsej Lukáš, 20 rokov, 2.roč., denná forma štúdia na PrávF
             4. Urík Milan, 21 rokov, 3. roč., denná forma štúdia na PrávF
 
PF:  1. Markulík Stanislav, 21 rokov, 3. roč., denná forma štúdia na PF
 
 
 
 
za volebnú komisiu – predseda volebnej komisie
Daniel Evin   
 
za študentskú časť AS UPJŠ – podpredseda AS UPJŠ
Tomáš Vasilenko 

                       

Posledná aktualizácia: 26.08.2008