UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výsledky voľby kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

kademický senát UPJŠ uznesením č. 37 zo dňa 17. mája 2007 zvolil kandidáta na rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Kandidátom na rektora UPJŠ je

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

 

Zvolenému kandidátovi blahoželáme a želáme veľa úspechov v náročnej funkcii.

 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. v.r.
predseda AS UPJŠ

Posledná aktualizácia: 26.08.2008