UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie návrhov na udelenie Ceny rektora 2006


Vážení členovia Akademickej obce,

dovoľujem si Vás informovať, že dňa 21. marca 2007 bol schválený

Štatút
Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
za významný prínos v oblasti vedeckého poznania učiteľov
a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

(ďalej len “Cena rektora”)

Termín uzávierky návrhov na udelenie

Ceny rektora 2006

je 30. apríl 2007.

 

Ďalšie informácie nájdete v Štatúte Ceny rektora

                    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011