UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie projektov VVGS

    Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


v y h l a s u j e

výzvu na podávanie projektov

v súvislosti s rozhodnutím č. 5/2004 zo dňa 15. 3. 2004
o  zavedení


Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov
a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS)


Termín uzávierky prihlášok je 30. marec 2007 do 16.00 hod.


Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie úspešných projektov bude
1 000 000,- Sk.

 

Ďalšie informácie nájdete v rozhodnutí rektora č.5/2004 zo dňa 15. 3. 2004.

        

Posledná aktualizácia: 12.05.2011