UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Aktivity projektu dočasne pozastavené


Vážený pán doktorand/ pani doktorandka,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že všetky platby týkajúce sa projektu „Systém podpory kvality a efektivity programov doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika“, (cestovné náhrady, príspevok na štipendiá, podpora Vnútorného vedeckého grantového systému a pod.) počnúc 1. júlom 2007  sú pozastavené až do odvolania. Dôvodom je nezískanie druhej zálohovej platby z Európskeho sociálneho fondu na dotačný účet univerzity. V nadväznosti na uvedené Vás prosíme o akceptovanie tejto skutočnosti v zmysle uplatňovania Vašich nárokov na finančné prostriedky z projektu.

Prijmite, prosím, naše ospravedlnenie za vzniknutú situáciu. Pri akejkoľvek zmene Vás budeme informovať prostredníctvom doktorandského portálu. 
   

Posledná aktualizácia: 18.03.2009