UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Burza informácií

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijala pozvanie na „Burzu informácií“, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove. Informácie o možnostiach štúdia na našej univerzite a o uplatnení absolventov v praxi podľa jednotlivých odborov štúdia sprostredkovali návštevníkom vedúca študijného oddelenia Lekárskej fakulty UPJŠ Ing. L. Kašická, vedúca študijného oddelenia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ RNDr. I. Sovákova a Mgr. A. Sabolová, vedúca Kancelárie rektora UPJŠ.


Posledná aktualizácia: 18.03.2009