UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

II. medzinárodná filozofická konferencia

 

Katedra filozofie a dejín filozofie
FF UPJŠ v Košiciach
a
Slovenské filozofické združenie pri SAV v Bratislave

 

Vás srdečne pozývajú na

II. medzinárodnú filozofickú konferenciu

"Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie" 
 

5. - 7. november 2008 Košice

 

Pozvánka

Program

Posledná aktualizácia: 12.05.2011