UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Francúzska návšteva na pôde UPJŠ v Košiciach

Dňa 2. júla 2008 prijal rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na pôde Rektorátu UPJŠ vzácnych hostí z francúzskej univerzity Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Pozvanie vedenia našej univerzity prijali rektorka univerzity Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines prof. Sylvie Faucheux, prorektorka pre  medzinárodné vzťahy univerzity Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Diana Cooper-Richet a odborná referentka pre vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku Ing. Clothilde Robin.

Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc., prorektor pre vedu a výskum UPJŠ prof. RNDr. J. Černák, CSc. a prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj Filozofickej fakulty UPJŠ PhDr. Š. Franko, PhD. prerokovali z francúzskou stranou možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodných vzťahov.

Posledná aktualizácia: 18.03.2009