UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Komplexná akreditácia činností UPJŠ

 

V nadväznosti na ust. § 84 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Akreditačnej komisie č. 37.7.5 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podala dňa 29. septembra 2008 žiadosť o komplexnú akreditáciu činností UPJŠ.

 

Vedenie UPJŠ ďakuje všetkým zamestnancom UPJŠ, ktorí sa podieľali na príprave akreditačného spisu.
 

Posledná aktualizácia: 18.03.2009