UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva riaditeľa British Council na pôde UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 18. júna 2008 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Huw Jonesa, riaditeľa British Council na Slovensku. Témou pracovného stretnutia bolo zhodnotenie doterajšej medzinárodnej spolupráce medzi Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a British Council v rámci organizácie skúšok Cambridge ESOL v Košiciach a okolí.


Posledná aktualizácia: 18.03.2009