UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva tureckého veľvyslanca na pôde UPJŠ


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., prijali dňa 21. apríla 2008 na pôde Rektorátu UPJŠ Jeho Excelenciu pána Tunça Űğdűla, veľvyslanca Tureckej republiky v Slovenskej republike. Témou pracovného stretnutia bolo prerokovanie ďalších možností medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní v rámci programu Lifelong Learning Programme/Erasmus. Po ukončení oficiálnej návštevy predniesol pán veľvyslanec študentom našej univerzity zaujímavú prednášku s názvom Turecko a zahraničná politika

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011