UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva zástupcu Nemeckej akademickej výmennej služby na pôde UPJŠ v Košiciach

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. a prorektor pre zahraničné vzťahy a legislatívu prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. privítali dňa 16. 10. 2008 na pôde Rektorátu UPJŠ pána Hansa Golombeka, vedúceho referátu pre strednú a východnú Európu Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD). Témou pracovného stretnutia bolo prerokovanie možnosti ďalšej spolupráce medzi UPJŠ a spoločnosťou DAAD. Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) je spoločné zriadenie nemeckých vysokých škôl a jej úlohou je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, predovšetkým formou výmeny študentov a vedeckých pracovníkov. DAAD finančne podporuje spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Nemeckom na úrovni akademických mobilít a projektovej spolupráce. 


Posledná aktualizácia: 18.03.2009