UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Významné osobnosti vedeckého života na Slovensku

Podpredseda vlády a minister školstva SR odovzdal dňa 27. novembra 2008
Cenu za vedu a techniku za rok 2008 významným osobnostiam vedeckého života na Slovensku

 

CENA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA BUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VEDU:


Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zložení:

 

- Štefan Bicák
- Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ)
- Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.
- RNDr. Slavomír Gabáni, PhD.
- Ing. Emil Gažo
- RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.
- RNDr. Jozef Kováč, PhD.
- Ing. Vladimír Pavlík
- Mgr. Gabriel Pristáš
- Marián Reiffers
- Doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
- Mgr. Pavol Szabó, CSc.
- RNDr. Peter Skyba, CSc. za vybudovanie kryogénnej infraštruktúry a zavedenie unikátnych experimentálnych metodík pre štúdium fundamentálnych vlastností kondenzovaných látok v teplotnom rozsahu od 100 mikrokelvinov po izbové teploty. 

 

Zoznam ocenených
 

Posledná aktualizácia: 17.03.2009