UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na UPJŠ v Košiciach

Dňa 3. decembra 2008 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie laboratória na Ústave farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Jej Excelencia Brit Lovseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva prijala pozvanie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pána prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. a zúčastnila sa slávnostného podujatia pri príležitosti otvorenia laboratória na Ústave farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ. Zariadenie laboratória bolo spolufinnacované z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z týchto finančných prostriedkov bol zakúpený prístroj prietokový cytometer FACS Calibur a pri príležitosti otvorenia laboratória oficiálne zahájený do prevádzky. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia našej univerzity, ako aj mediálni partneri. 
 

     

 Finančný mechanizmus EHP

Úrad vlády SR
Národný kontaktný bod
Slovenská republika
 Nórsky finančný mechanizmus

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011