UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poďakovanie

Správna rada Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

vyslovuje svoje poďakovanie všetkým zamestnancom UPJŠ v Košiciach,

fyzickým osobám, podnikateľom

ako aj štatutárnym orgánom právnických osôb

za poukázanie 2% podielu zaplatenej dane za rok 2007 v prospech nadácie.

 

Uvedený podiel dane nadácia použije v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie  podľa nadačnej listiny.

 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
predseda Správnej rady nadácie

Posledná aktualizácia: 12.05.2011