UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podávanie prihlášok na magisterské štúdium

Pilotný projekt podávania elektronicky podpísaných prihlášok je realizovaný v spolupráci s Akreditovanou certifikačnou autoritou DISIG a.s. v rámci centrálneho rozvojového projektu "Implementácia elektronického podpisu".

Študenti UPJŠ majú v rámci projektu možnosť získať bezplatne certifikát pre elektronický podpis. Certifikát im vystaví registračná autorita, ktorú prevádzkuje Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ - Správa AIO.

Elektronická prihláška je dostupná na adrese https://e-prihlaska.upjs.sk 
Podrobnosti ohľadom podávania elektronických prihlášok sú k dispozícií v  Oznamoch pre študentov v autorizovanej zóne AIS.

Možnosť elektronicky podpísať e-prihlášku majú absolventi bakalárskeho štúdia na UPJŠ.

Posledná aktualizácia: 18.03.2009