UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor prijal ministra spravodlivosti SR


Minister spravodlivosti Štefan Harabin spolu so zástupcami Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky navštívili dňa 14. marca 2008 Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na pôde Rektorátu UPJŠ sa minister spravodlivosti stretol s rektorom UPJŠ prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. a dekankou Právnickej fakulty UPJŠ doc. JUDr. Máriou Bujňákovou, CSc. V rozsiahlej diskusii prítomní zhodnotili aktuálny stav a problémy v oblasti vysokého školstva. Pán minister vyjadril pozitívny prístup k poslaniu a činnosti najmä Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá podľa jeho slov „tvorí tradičnú a dlhoročnú zásobáreň pre slovenskú justíciu“.

 


Posledná aktualizácia: 18.03.2009