UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorské voľno

Rektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

u d e ľ u j e 

študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


R E K T O R S K É
V O Ľ N O


pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

dňa 18. novembra 2008.

 

V tento deň sa nekoná výučba.

Posledná aktualizácia: 18.03.2009