UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ za obdobie od 14.3.2007 do 20.3.2008

 

Správa o činnosti Akademického senátu UPJŠ
za obdobie od 14.3.2007 do 20.3.2008

Posledná aktualizácia: 12.05.2011