UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Študentka Lekárskej fakulty UPJŠ získala titul „Študentská osobnosť roka“

Magdaléna Harakaľová, študentka 6. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach získala titul „študentská osobnosť roka“ vďaka svojmu talentu, cieľavedomosti a vedeckým úspechom. Odbornú porotu presvedčila o tom, že je skutočnou osobnosťou. Dňa 12. novembra 2008 jej prezident SR pán Ivan Gašparovič udelil Cenu prezidenta Slovenskej republiky. 

 

M. Harakaľová pracuje v krúžku Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a venuje sa problematike hojenia kožných rán a vyvíjaniu novej metodiky diagnostiky mozgovomiechového moku u nádorových ochorení mozgu. Počas svojho štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ preukázala výnimočnú pracovitosť a predpoklady pre vedeckú prácu, čoho dôkazom je jej vysoko nadpriemerná publikačná činnosť. Vďaka svojim vedeckým úspechom získala niekoľko štipendií a ocenení, absolvovala výskumný pobyt v prestížnom inštitúte Holandskej kráľovskej akadémie vied a umenia (The Netherlands Institute for Neuroscience) v Amsterdame.
 

K získaniu absolútneho titulu „Študentská osobnosť roka“ srdečne blahoželáme!

 

Tlačové správy:
Denník SME
Evropské noviny
Slovenský rozhlas
Tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR
 

 

Posledná aktualizácia: 06.11.2009