UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal na pôde Rektorátu „študentskú osobnosť roka“


Dňa 2. decembra 2008 prijali rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. a prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. J. Černák, CSc. na pôde Rektorátu  našej univerzity študentku Lekárskej fakulty UPJŠ Magdalénu Harakaľovú, „študentskú osobnosť roka“ a odovzdali je finančnú odmenu za získanie tohto titulu.

Magdaléna Harakaľová, študentka 6. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach získala titul „študentská osobnosť roka“ vďaka svojmu talentu, cieľavedomosti a vedeckým úspechom. Odbornú porotu presvedčila o tom, že je skutočnou osobnosťou. Dňa 12. novembra jej prezident SR pán Ivan Gašparovič udelil Cenu prezidenta Slovenskej republiky.
 
M. Harakaľová pracuje v krúžku Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a venuje sa problematike hojenia kožných rán a vyvíjaniu novej metodiky diagnostiky mozgovomiechového moku u nádorových ochorení mozgu. Počas svojho štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ preukázala výnimočnú pracovitosť a predpoklady pre vedeckú prácu, čoho dôkazom je jej vysoko nadpriemerná publikačná činnosť. Vďaka svojim vedeckým úspechom získala niekoľko štipendií a ocenení, absolvovala výskumný pobyt v prestížnom inštitúte Holandskej kráľovskej akadémie vied a umenia (The Netherlands Institute for Neuroscience) v Amsterdame. 
 
Tlačové správy:
Denník SME, Evropské noviny, Slovenský rozhlas, Tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR

 


 


Posledná aktualizácia: 17.03.2009