UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Publicistická súťaž je určená žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (vrátane doktorandov), ktorí sa môžu do súťaže prihlásiť so súťažným príspevkom na tému „Nakŕmi veda ľudstvo?“.

Autori súťažných príspevkov sa do publicistickej súťaže môžu prihlásiť v nasledujúcich kategóriách:

Kategória I:   žiaci stredných škôl
Kategória II:  študenti vysokých škôl

Súťažné príspevky je potrebné zasielať v termíne do 15. októbra 2008 s označením v ľavom hornom rohu obálky „Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2008“ na adresu:

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská 8/A
811 04 Bratislava I

alebo aj emailom na: ncpvat@cvtisr.sk

viac informácií
 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011